TITOKTARTÁS

A felhasználó tudomására jutott mindennemű információt – különösen az üzleti titoknak minősülő információkat – bizalmasan kezelik, azokat illetéktelen harmadik személyek részére hozzáférhetővé nem teszik. A jelen pontban foglalt titoktartási kötelezettség megszegése kártérítési kötelezettséget von maga után.

Bejelentkezés – HESZTIA Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Kft.

Bejelentkezés