KRITIKUS INFRASTRUKTÚRA VÉDELEM

A lakosság ellátásában és az állam, valamint az önkormányzatok működésében nélkülözhetetlen rendszerek és rendszerelemek védelmét a 2012. évi CLXVI. törvény és a 65/2013-as végrehajtási rendelet, valamint az úgynevezett ágazati rendeletek, például agrárszempontból az 540/2013-as végrehajtási rendelet szabályozza, a jogszabályokban leírt úgynevezett horizontális kritériumok és ágazati kritériumok teljesülése esetén a rendszer vagy annak egyes elemei kijelölhetőek védendő infrastruktúrává és részesei lesznek a létfontosságú rendszerek és létesítmények védelméről és ellenőrzéséről gondoskodó rendszernek.

Cégünk azon üzemeltetőknek, akik az ágazati rendeletekben megfogalmazott ágazati kritériumoknak megfelelnek elkészíti az úgynevezett Üzem Azonosítást mely egy kockázat elemzés, ami alapján a hatóság dönt a kijelölésről vagy a ki nem jelölésről. Kijelölés esetén elkészítjük az Üzemeltetői Biztonsági Tervet (ÜBT) megbízás esetén ellátjuk a Biztonsági Összekötői (BÖ) beosztást és képviseljük cégét a hatósági eljárásokban. megszervezzük a szükséges oktatásokat és gyakorlatokat. Elvégezzük az eseménykezelést és megszervezzük a veszélyhelyzeti működést.

VESZÉLYES IPARI ÜZEMEK KATASZTRÓFAVÉDELMI ENGEDÉLYEZÉSE

A veszélyes ipari tevékenységek biztonságos működtetése felelősség és kötelesség. Bizonyos mennyiségű veszélyes anyag jelenléte esetén a 2012/18/ EU rendelet SEVESO (III), illetve hazánkban a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet határozza meg az üzemeltetők számára a működéséből származó és betartandó kockázati szinteket. A rendelet hatálya alá tartozó üzemeltetőknek jogszabályok általi kötelessége az előírt kockázati szinteknek való megfelelés és a megfelelőség igazolása.

Az iparbiztonsággal kapcsolatosan fontos megértenünk, hogy üzemvezetőként, EHS, SHE, EBK szakemberként aktív szereplők vagyunk. A baleset a működésből adódó szükségszerű következmény. A balesetmentesség a jól megtervezett és ellenőrzött rendszer tulajdonsága, és nem a véletlen „ajándéka”. A legnagyobb körültekintéssel sem lehet „0”-ra csökkenteni a működésből származó kockázatokat, ismert és elfogadhatóan alacsony mértékűre viszont igen.

Cégünk ezen megfelelőség kialakításában, fenntartásában tud segítséget nyújtani. Elkészítjük a szükséges biztonsági és kockázati elemzéseket, elvégezzük a katasztrófavédelmi engedélyhez szükséges üzemazonosítást, majd ennek megfelelően a Biztonsági Jelentés (BJ), Biztonsági Elemzés (BE), Belsővédelmi Terv (BVT), valamint a Súlyos Káresemény Elhárítási Terv (SKET) dokumentumokat és azok hatósági elfogadtatását.

A kockázati alapú iparbiztonsági elemzés hozzájárul a biztonsági rendszerek teljesítésének optimalizálásához. A biztonságtechnikai jogszabályok és szabványok a legtöbb esetben több párhuzamos jó megoldást is lehetővé tesznek. Ténylegesen milyen megbízhatóságú rendszerelemekre van szükség? Milyen teljesítést várhatunk biztonsági rendszereinktől? Akár már néhány ezer EUR értékű biztonságtechnikai beruházás esetén is jelentős költségmegtakarítás érhető el azzal, ha a tervezést kockázati alapokon támogatjuk.

OKTATÁSOK, GYAKORLATOK

A biztonsági tervezésen túl cégünk a megrendelő kérésére elvégzi a kötelező éves oktatások és kötelező védelmi gyakorlatok megtervezését, levezetését és ezeket a Katasztrófavédelem felé leigazolja.

Kérésre megtervezzük a vállalati elsődleges beavatkozó csoport, vagy létesítményi tűzoltóság működési rendjét, javaslatot teszünk a felszerelésükre, megtervezzük a képzésüket és azt el is végezzük, valamint lebonyolítjuk a hatóság irányába a rendszerbeállítás engedélyezését.

VESZÉLYES IPARVÉDELMI ÜGYINTÉZÉS

A 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet alapján a felső és alsó küszöbértékű veszélyes ipari üzemek számára kötelező ún. „veszélyes iparvédelmi ügyintézőt foglalkoztatni”. A jogszabály ezen tevékenységet megfelelő végzettséghez köti, ezen ügyintézői feladatokat szerződéses formában látjuk el. Ez a tevékenység magába foglalja a havi egyszeri iparbiztonsági szemle lefolytatását és ennek dokumentálását, hatósági ellenőrzésekre történő felkészítést és azon történő képviseletet, valamint a hatóság számára küldendő jelentések elkészítését és megküldését.

VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁS

A 2/2002. (I.11.) Korm. rendelet rendelkezik az EU 96/35/EK irányelvével összhangban arról, hogy minden olyan cégnek/vállalatnak/vállalkozásnak, amely a rendeletben meghatározott veszélyes áru szállítási tevékenységet végez, alkalmaznia kell egy speciális veszélyes áru szakembert, ún. „Biztonsági tanácsadót”, akinek feladata a cég veszélyes áru szállítással kapcsolatos tevékenységének figyelemmel kísérése, folyamatos ellenőrzése, az aktuális veszélyes áru szabályok betartatása.

Cégünk megrendelésre ellátja az ADR, RID, ADN, IMDG, ICAO/IATA tanácsadói feladatokat, valamint a veszélyes áru szállítás számára kötelező képzések megtartását, vizsgáztatásokat és a hatósági képviseletet.