MOUSSOL-APS 3/6 F-15

Gyártó:  

A MOUSSOL-APS 3/6 F-15 (OKF rendszeresítési szám: 189/21/1999) egy polimerfilm- és vízfilmképző, alkoholálló (AFFF/AR) habanyag. Nehéz- és közép­habként A és B osztályú, poláros, erősen habron­csoló anyagok, nem poláros szénhidrogének valamint szilárd anyagok tüzeinek oltására alkalmas. Különösen környezetbarát, nagyon jól habosítható. Megfelel az EN 1568 szabvány előírásainak és ICAO C minősítéssel rendelkezik.

Főbb műszaki adatok:
Ajánlott keverési arány 3%  nehéz- és középhab esetén nem poláros szénhidrogének oltásakor
5% – 6% nehéz- és középhab esetén poláros, erős habromboló termékek oltásakor
Habosítás
(EN 1568 szerint)
nehézhab
középhab
 5 – 10-szörös
30 – 50-szeres
Víznegyedelési idő/ vízfelezési idő
(EN 1568 szerint)
nehézhab
középhab
4 – 8 perc    10 – 20 perc
2 – 4 perc    4 – 8 perc
Sűrűség 1,05 ± 0,02 kg/liter  
Fagyállóság -15 °C  
pH-érték 6,5 – 8,5  
Üledéktartalom üledékmentes  
Terítési együttható ≥ 3 mN/m  
Viszkozitás  20 °C  < 250(100)   mPa×s 75(375) 1/s-nál
-15 °C  < 500(200)  mPa×s 75(375) 1/s-nál
Környezeti összeférhetőség A MOUSSOL-APS F-15 fiziológiailag semleges és biológiailag könnyen bomlik.
Felhasználási információk A MOUSSOL-APS F-15 rendeltetésszerű használata esetén egészség­károsító hatás nem várható. Oltáspróbákat és a habanyag kipróbálását a helyi hatóságokkal
egyeztetni kell. Személyek nehéz- vagy középhabbal történő oltásakor figyelembe
kell venni, hogy a habban nem lehet lélegezni. További információ a biztonsági
adatlapon található.

 

hab