STHAMEX®-AFFF 1% F-15

Gyártó:  

A STHAMEX®-AFFF 1% vízfilmképző hab­anyag, nehéz-, és középhabként egyaránt használható. Nehézhabként a nagy habsű­rűségének köszönhetően nagy szórótávolság jellemzi. A STHAMEX®-AFFF 1% nagyon jól habosít­ható, ezért kitűnően felhasználható kö­zép­hab előállítására is. A habanyag-oldat hamar kilép a habból, ezáltal elősegíti a vízfilm­kép­ző­dést, és megnöveli a hab folyóképességét, ennek következtében lerövidül az oltási idő, és a tűzfészek le­hűl. A vízfilm ott is olt, ahol a tűz­felületet a hab csak részlegesen fedi, illetve megaka­dá­lyoz­za a vissza­gyulladást ott, ahol a habtakaró felszakad. A hab olajtaszító, azaz nem telítődik az anyag­­gal, ezáltal különösen „Sub-Surface” – felszín alatti – oltásra alkalmas. A műanya­go­kat egyenletesen fedi be, és tartósan benedvesíti.

Főbb műszaki adatok:
Ajánlott keverési arány nehézhab              1,0%
középhab              1,0%
Habosítás
(EN 1568 szerint)
A felhasznált habosító berendezés és a víznyomás függvényében:
nehézhab               < 15-szörös
középhab               < 150-szeres
Víznegyedelési idő/vízfelezési idő
(EN 1568 szerint)
A felhasznált habosító berendezés és a víznyomás függvényében:
nehézhab               < 5 / < 8 perc
középhab               < 4 / < 6 perc
Sűrűség 1,07 ± 0,02 kg/l  
Fagyállóság -15 °C-ig  
pH-érték 6,5 – 8,5  
Üledéktartalom üledékmentes  
Terítési együttható ≥ 3 mN/m  
Viszkozitás
(MSZ EN 1568 szerint)
20°C <   20 mm2/s
0°C <   40 mm2/s
-20°C < 120 mm2/s
 
Környezeti összeférhetőség A STHAMEX®-AFFF 1% fiziológiailag semleges, biológiailag könnyen bomlik.
Felhasználási információk A STHAMEX®-AFFF 1% rendeltetésszerű használata esetén egészségkárosító hatása nem ismert. Oltáspróbákat és a habanyag kipróbálását a helyi ha­tó­sá­gok­kal egyeztetni kell. Személyek
nehéz- vagy középhabbal történő oltásakor figyelembe kell venni, hogy a habban nem lehet lélegezni.További információ a biztonsági adatlapon található.

hab

hab

hab