STHAMEX®-AFFF 6% F-10

Gyártó:  

A STHAMEX®-AFFF 6% F-10 egy felszínaktív hatóanyagokon alapuló szin­te­tikus, vízfilmképző habanyag. Fluor­kompo­nen­sek, habstabilizátorok és fagyállóanyag jellemzik a termék felépítését és kitűnő oltótulajdonságát. A STHAMEX®-AFFF 6% F-10 nem tartalmaz PFOS-t (perfluoroktán-szulfonát) és PFOA‑t (perfluor-oktánsav), és azok származékait, illetve sóit sem.

Főbb műszaki adatok:
Ajánlott keverési arány nehézhab               6,0%                             nem poláros folyadékok
középhab               6,0%
Expanziós arány nehézhab               < 15-szeres
középhab               < 150-szeres
Víznegyedelési idő/vízfelezési idő nehézhab               5 / 8 perc
középhab               2 / 5 perc
pH-érték, 20°C 6,5 – 8,5  
Sűrűség, 20°C 1,03 ± 0,02 g/ml  
Üledéktartalom üledékmentes  
Terítési együttható ≥ 3 mN/m (ciklo-hexán)  
Fagyállóság -10 °C-ig  
Viszkozitás 20 °C <   5 mm2/s
0 °C < 20 mm2/s
-10 °C < 30 mm2/s
 
Környezeti összeférhetőség A STHAMEX®-AFFF 6% F-10 fiziológiailag semleges és biológiailag könnyen bomlik.
Felhasználási információk A STHAMEX®-AFFF 6% F-10 rendeltetésszerű használata esetén egészség­káro­sító hatása
nem ismert. Az oltáspróbákat és a habanyag kipróbálását a helyi ha­tó­­sá­gok­kal egyeztetni kell. Személyek habbal történő ol­tá­sa­kor figyelembe kell venni, hogy a habban nem lehet lélegezni.
További információ a biztonsági adatlapon található.

 

hab