STHAMEX®-class-A Classic 1% F-15

Gyártó:  

STHAMEX®-class-A Classic 1% F-15 (OKF rendszeresítési szám: 35000/7051/2019) fluormentes habképző anyag, amely alkalmas nehéz-, és középhab előállítására, A és B osztályú anyagok tüzeinek oltására. A STHAMEX®-class A Classic 1% F-15 a szokásos habképző anyagoknál gyorsabban hatol az égő anyag felületébe, és ilyen módon kimagasló hűtő- és oltóhatást ér el. A nagy nedvesítő és tűzoltó hatás különösen a CAFS oltási eljárással érvényesül.

Szilárd halmazállapotú tárgyakban keletkezett tüzeknél a bekeverési arány 0,5%, nem po­láros folyadékok tüzénél pedig 1%. A csekély bekeverési arányok egy nedves és folyékony, a magasabbak egy merevebb, jól tapadó és szigetelő habot eredményeznek. 0,1% bekeveredési arányban a STHAMEX®-class A Classic 1% F-15 nedvesítő anyagként is használható. Az alacsony használati koncentrációjának köszönhetően a kész­le­tezéshez csak kis tárolási felület / tárolótartály szükséges.

A STHAMEX®-class-A Classic 1% F-15 fluormentes, nem tartalmaz szilikont, PFOS-t (perfluoroktán-szulfonát) és PFOA-t (perfluor-oktánsav), és azok származékait, illetve sóit sem.

Főbb műszaki adatok:
Ajánlott bekeverési arány „A” tűzosztály                                            „B” tűzosztály
0,1–1%                                                         nehézhab  1,0%
(ajánlott: 0,5%)                                          középhab  1,0%
Habosítás
(EN 1568 szerint)
nehézhab               < 6-10x
középhab               < 60–100x
Víznegyedelési idő/vízfelezési idő
(EN 1568 szerint)
nehézhab               2 – 6 perc      2 – 6 perc
középhab               4 – 8 perc      9 – 13 perc
Sűrűség 1,01 ± 0,02 g/ml  
Fagyállóság -15 °C-ig  
pH-érték 6,5 – 8,5  
Üledéktartalom üledékmentes  
Viszkozitás 20 °C < 40 mm2/s  
Környezeti összeférhetőség A STHAMEX®-class-A Classic 1% F-15 fiziológiailag semleges és biológiailag könnyen bomlik.
Felhasználási információk A STHAMEX®-class-A Classic 1% F-15 rendeltetésszerű használata esetén egészségkárosító
ha­tása nem ismert. Oltáspróbákat és a habanyag kipróbálását a helyi
ha­tó­sá­gokkal egyeztetni kell. Személyek nehéz- vagy középhabbal történő oltásakor
figyelembe kell venni, hogy a habban nem lehet lélegezni.

hab

hab

hab