STHAMEX-class-A

Gyártó:  

A STHAMEX-class-A (OKF rendszeresítési szám: 35000/7051/2019) habképző anyagot nehéz-, közép- és könnyűhab tartományban, valamint valamennyi kereskedelemben beszerezhető sugárcsővel, magasnyomású oltóberendezéssel és CAFS sűrített levegős habbal oltó berendezésben nedvesítő oldatként használják az A és B osztályú tüzek oltásánál, és alkalmas az erdő- és bozóttüzek levegőből történő oltására is. Szilárd halmazállapotú tárgyakban keletkezett tüzeknél a víz bekeverési rátája 0,5%, nem po­láros folyadékok tüzénél a bekeverési ráta 1%. A csekély bekeverési ráták egy nedves és folyékony, a magasabbak egy merevebb, jól tapadó és szigetelő habot eredményeznek. 0,1% bekeveredési rátától kezdve a STHAMEX-class-A nedvesítő anyagként is használható. A STHAMEX-class-A alacsony használati koncentrációjának köszönhetően a kész­le­tezéshez csak kis tárolási felület szükséges.

Főbb műszaki adatok:
Ajánlott bekeverési arány „A” tűzosztály                                            „B” tűzosztály
0,1–1%                                                         nehézhab  1,0%
(ajánlott: 0,5%)                                          középhab  1,0%
könnyűhab 1,0%
Habosítás
(EN 1568 szerint)
1%-os bekeverésnél:
nehézhab               < 20-szoros
középhab               < 20–200-szoros
könnyűhab             < 200-szoros
Víznegyedelési idő/vízfelezési idő
(EN 1568 szerint)
nehézhab               < 10-15 perc
középhab               < 15-25 perc
könnyűhab             < 10-15 perc
Sűrűség 1,04 ± 0,02 kg/l  
Fagyállóság -15 °C-ig  
pH-érték 6,5 – 8,5  
Üledéktartalom üledékmentes  
Viszkozitás   20 °C <   20 mm2/s
0 °C <   50 mm2/s
-15 °C < 150 mm2/s
 
Környezeti összeférhetőség A STHAMEX-class-A fiziológiailag semleges és biológiailag könnyen bomlik.
Felhasználási információk A STHAMEX-class-A rendeltetésszerű használata esetén egészségkárosító
ha­tása nem ismert. Oltáspróbákat és a habanyag kipróbálását a helyi
ha­tó­sá­gokkal egyeztetni kell. Személyek nehéz- vagy középhabbal történő oltásakor
figyelembe kell venni, hogy a habban nem lehet lélegezni.

hab